Koiran yksinolon ongelma vaatii kokonaisvaltaista hoitoa

Koiran yksinolon ongelma on haastava ja usein sekä omistajalle että koiralle raskas tilanne. Yksinolon ongelmat ovat joukko yksilöllisiä haasteita, jotka johtuvat eri syistä ja vaativat erilaista hoitoa. Yksinolon ongelma vaatii aina myös koiran terveyden ja hyvinvoinnin arviointia kokonaisuutena – ei vain kouluttamista.

yksinolon ongelma

Miltä koiran yksinolon ongelma näyttää?

Koiran yksinolon ongelma voi olla seurausta erilaisista terveyden ja hyvinvoinnin ongelmista, koulutuksen epäonnistumisesta tai sen puutteesta. Yksinolon ongelma ei ole kuitenkaan kenenkään syy, vaan epäonnisten sattumien summa. Jokainen omistaja tekee varmasti parhaansa niillä tiedoilla ja taidoilla joita siinä hetkessä on käsillä.

Koira voi kokea yksinollessa epämukavuutta, vaikka se ei muodostuisi ongelmaksi. Todennäköisesti iso osa koirista kokee yksinolemisen epämukavaksi ainakin toisinaan tai tietyissä olosuhteissa. Ongelmasta aletaan yleensä puhua, kun koiran käyttäytyminen tuottaa merkittäviä haasteita omistajalle, muulle ympäristölle tai koiralle itselleen. Tyypillisesti tilanteeseen reagoidaan nopeasti jos koira ääntelee, tuhoaa irtaimistoa tai esimerkiksi käyttäytyy aggressiivisesti kotoa lähteviä kohtaan. Yksinolon ongelmat voivat kuitenkin ilmetä monin tavoin sekä omistajien lähtiessä, yksinollessa ja/tai omistajien palatessa:

 • Vinkuminen, haukkuminen, ulvominen
 • Levoton liikehdintä: käveleminen tai juokseminen
 • Läähätys, kuolaaminen, tassujen hikoilu
 • Kyvyttömyys perustarpeiden toteuttamiseen: ei lepää, juo tai syö
 • Ulostaminen, virtsaaminen tai oksentaminen
 • Irtaimiston tuhoaminen
 • Oven tai ikkunoiden takana odottaminen, yritys päästä niistä läpi
 • Aggressiivinen käyttäytyminen
 • Itsetuhoinen käyttäytyminen

Yksinoleminen ei ole ongelma vain silloin kun se on häiritsevää ihmiselle tai naapureille, vaan myös koiralle itselleen. Kun yksinjääminen on epämukavaa, se aiheuttaa koiralle haitallista kuormitusta ja pitkään tai säännöllisesti jatkuessaan heikentää hyvinvointia. Tämä taas lisää riskiä muiden käyttäytymisen ongelmien synnylle.

Miten koiran yksinolon ongelmaa hoidetaan?

Koska yksinolon ongelma on aina myös hyvinvoinnin ongelma, koiran elämää tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Usein yksinolon ongelmaa aiheuttaa tai edesauttaa esimerkiksi kipua aiheuttavat terveysongelmat, puutteet koiran tarpeiden huomioimisessa sekä kuormituksen ja palautumisen epätasapaino. Yksinolon ongelmien hoidossa lähdetään siis liikkeelle kattavasta kartoituksesta, jossa selvitetään koiran historiaa, terveydentilaa, arjen kulkua ja siten hyvinvoinnin tilaa.

Tyypillisiä epämukavuutta, kuormitusta tai kipua aiheuttavia tiloja yksinolon ongelmista kärsivillä koirilla voivat olla esimerkiksi:

 • Nivelkipu
 • Epäsopiva ruokavalio
 • Ruoansulatuselimistön sairaudet
 • Hampaiden ja suun sairaudet
 • Liikaa tai epäsopivaa liikuntaa
 • Liikaa kiihdyttävää aktiviteettia
 • Liian vähän tutkimista ja ongelmanratkaisua
 • Liian vähään lepoa ja unta
 • Liian vähän matalavireistä sosiaalista toimintaa
 • Liika altistuminen haastavalle elinympäristölle
 • Liian vähän ennakoitavuutta ja hallinnan tunnetta elämässä
 • Epäselvät rutiinit

Mikäli koiralla havaitaan kipukäyttäytymistä tai sairauden merkkejä, hakeudutaan oireiden pohjalta eläinlääkärin tutkimuksiin. Kouluttajasta on usein tässä apua, sillä yleensä päästään ammattilaisten verkostojen avulla juuri oikean erikoistumisalan osaajalle ja näin hoitamaan koiraa nopeasti ja tehokkaasti. Tarvittaessa käännytään myös ravitsemusneuvonnan tai eläinfysioterapeutin puoleen.

Koiran arkeen tehdään tarvittavat muutokset, jotta koira kuormitustaso on maltillinen, tukee yksinolon harjoittelua sekä helpottaa ihmisen ja koiran välistä yhteiseloa.

Yksinolon koulutus on siedätystä

Yksinolon koulutuksessa valitaan suunnitelma, joka palvelee sekä omistajaa että koiraa parhaalla mahdollisella tavalla. Harjoitusmuodosta riippumatta yksinolon oppiminen perustuu koiran siedättymiseen. Harjoittelussa nojataan nykyaikaisiin standardeihin jotka pohjautuvat universaaleihin biologisiin ja psykologisiin lainalaisuuksiin. Lisäksi yksinolon koulutuksessa toimitaan kansainvälisten eettisten periaatteiden mukaan.

Siedättyminen tarkoittaa sellaista muutosta koiran aivoissa ja hermostossa (ja siten käyttäytymisessä), että reagointi aiemmin reaktion aiheuttavaan ärsykkeeseen vähenee tai loppuu. Käytännössä koira altistuu harjoituksissa yksinjäämiseen liittyviin epämukaviin ärsykkeisiin niin pienissä määrin ja säännöstellysti, että se ei koe epämiellyttäviä tunteita. Mikäli koira pelkää tai kokee muita epämukavia tunteita harjoittelussa, se ei siedäty vaan herkistyy. Tämä on huomioitava myös varsinaisen harjoittelun ulkopuolella: onnistuneen koulutuksen edellytys on yksinolojen lopettaminen kunnes koiralla on niihin osaamista.

Siedätysprosessin kesto riippuu koiran hyvinvoinnin tilasta ja sen hermoston kyvystä muuttua. Tämä on hyvin yksilöllistä, mutta yleensä yksinolon ongelman hoidossa puhutaan useiden kuukausien prosessista.

Yksinolon hoito ammattilaisen kanssa

Joskus yksinolon ongelma on hoidettavissa omin avuin, mutta moni tarvitsee ammattilaisen apua. Ammatilaisen tehtävänä on luoda kokonaisvaltainen suunnitelma, jolla koiran hyvinvointi paranee ja harjoittelu on etenevää ja tehokasta. Ammattilaisen opastuksella harjoittelu on pääsääntöisesti siinä hetkessä varsin tylsää, koska onnistuneessa siedätyksessä ei tapahdu mitään dramaattista.

Ammattilainen voi olla myös tärkeä henkinen tuki kun jaksaminen on koetuksella sekä tsemppaaja, joka muistuttaa mistä on lähdetty ja kykenee mitattavasti osoittamaan etenemistä.

Kun kaipaat empaattista, etenevää ja kokonaisvaltaista apua yksinolo ongelman hoitoon, voit kääntyä puoleeni. Yksinolon kouluttaminen tapahtuu etätoteutuksella, jolloin etäisyys ei ole este. Muita yksinolon hoitoon erikoistuneita kouluttajia löydät Digital Dogsitterin kouluttajalistalta. Lisää tietoa yksinolon ongelmista löytyy Digital Dogsitterin sivuilta sekä Jenny Jalosen nettisivuilta ja verkkoluennoilta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: